tinhdaudatviet.com.vn tinhdaudatviet.com.vn

Information

Tinh dầu Đất Việt - Sự kỳ diệu từ thiên nhiên

Tinh dầu Đất Việt chuyên cung cấp các loại tinh dầu thiên nhiên thuần Việt. Nhà máy đạt chuẩn GMP đặt tại các vùng nguyên liệu chất lượng tốt nhất trên cả nước.

 • Host: tinhdaudatviet.com.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: A

  Ip: 210.245.125.82

 • Host: tinhdaudatviet.com.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: ns2.matbao.vn

 • Host: tinhdaudatviet.com.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: ns1.matbao.vn

 • Host: tinhdaudatviet.com.vn

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: SOA

 • Host: tinhdaudatviet.com.vn

  Class: IN

  Ttl: 14400

  Type: MX

  Target: tinhdaudatviet.com.vn